Skip to content

Quy Định về Mượn (Borrowing)

Giảng viên trường đại học cộng đồng thành phố Portland cùng toàn thể nhân viên, sinh viên đang học, giảng viên hưu trí, nhân viên hưu trí, thành viên cộng động và thành viên của Orbis Cascade Alliance có thể mượn hầu hết tất cả sách, báo, tài liệu điện tử thuộc quyền sở hữu của trường đại học cộng đồng thành phố Portland. Và còn rất nhiều sách in, sách điện tử, thông tin điện tử và những dự liệu khác bạn có thể mượn từ cụm liên kết thư viện Orbis Cascade Alliance thông qua nguồn dữ liệu của Summit, hoặc khối liên kết thư viện toàn cầu thông qua nguồn dữ liệu của Interlibrary Loan. Hãy theo dõi bảng sơ đồ bên dưới để biết thêm chi tiết về thủ tục mượn sản phẩm của thư viện.

 • Thời gian cho phép mượn tùy theo sản phẩm. Hãy xem Quy Định về Thời gian Mượn và Pḥạt.
 • Thẻ căn cước công dân cần thiết cho thủ tục mượn. Các hình thức thẻ ID hợp lệ bao gồm:
  • Thẻ sinh viên ID card trường PCC
  • Hộ chiếu
  • Bằng lái xe được cấp bởi DMV
  • Thẻ căn cước quân đội
  • Thẻ căn cước công dân được cấp bởi cơ quan nhà nước, chính phủ Hoa Kỳ hoặc nước khác
  • Thẻ học sinh trung học vẫn còn giá trị hiệu lực trong sáu tháng của năm học
 • Sinh viên trường đại học cộng đồng thành phố Portland, giảng viên, nhân viên cần cung cấp thẻ ID của trường PCC hoặc cung cấp thẻ ID có ảnh chưa hết hạn của chính phủ cùng với mã số G do trường PCC cấp.
 • Thành viên cộng động, giảng viên hưu trí và nhân viên hưu trí cần cung cấp bất kỳ ID có ảnh chưa hết hạn do chính phủ cấp và địa chỉ thường trú hiện tại cùng tên email để được cấp thẻ ID thư viện dành cho cộng đồng.
 • Thành viên viếng thăm thuộc nhóm Summit cần cung cấp một thẻ ID ảnh cụ thể do trường học hoặc một tổ chức cấp.
 • Tiền phạt sẽ được tính trên một số mặt hàng nếu trả trễ thời hạn quy định. Trường hợp làm hư hại hoặc mất sách, người sử dụng sẽ phải bồi thường đúng số tiền quy định trong hệ thống của thư viện. Xem Quy Định về Tiền Phạt của Thư Viện.
  Đặt câu hỏi? Liên lạc với chúng tôi.
Sinh Viên Trường PCC Hệ có Chứng Chỉvà Sinh viên Học thuật Không Tín dụng * Sinh Viên Trường PCC Hệ không Chứng Chỉ Và Hệ có Chứng Chỉ hiện đang học hai trường Giảng viên và nhân viên Trường PCC Thành viên Cộng Động, Thành viên Thành viên nhóm Hộ Chiếu thư viện (Passport) Giảng viên Hưu Trí và nhân viên Hưu Trí Trường PCC Thành Viên viếng thăm thuộc nhóm Summit
Trò chơi cờ bàn Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark
Sách in, đĩa nhạc, đĩa phim, đĩa phim thời sự Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark
Sách Giáo Khoa dự trữ Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark
Thiết bị điện tử di động Green Check Mark
Thiết bị điện tử di động hỗ trợ người khuyết tật Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark
Sản phẩm của Interlibrary Loan Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark
Sản phẩm của Summit Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark Green Check Mark
* Học sinh Không Tín chỉ đang theo học các lớp ESOL và ABE / GED và Học sinh Không Tín chỉ đang học các lớp Giáo dục Cộng đồng và Giáo dục Thường xuyên.