Skip to content

Quy Định về Tiền Phạt của Thư Viện (Library Fines)

Thư viện sẽ áp dụng tiền phạt dành cho các món hàng không trả đúng thời hạn quy định. Số tiền phạt sẽ được định giá dựa trên món hàng bạn mượn. Phạt tiền giúp đảm bảo cho món hàng sẽ được trả lại trong một khoảng thời gian nhất định và để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho người cần mượn. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem chương mục Quy Định về Thời gian Mượn và Phạt.

Tìm hiểu về khoản tiền bị phạt bằng cách truy cập vào tài khoản thư viện của bạn.

Đóng Phạt 

Bạn có thể Nộp Tiền Phạt qua mạng Internet bằng thẻ tín dụng MasterCard hoặc thẻ tín dụng Visa Credit card. Nếu bạn chọn cách nộp phạt khác, xin vui lòng đến quầy thủ thư của thư viên trường PCC gần nhất để chúng tôi in ra phiếu nộp phạt. Bạn cần có biện lai nộp phạt/ phiếu nộp phạt để thanh toán tiền phạt tại phòng Dịch Vụ Tài Khoản Sinh Viên trường PCC. Sau khi thanh toán xong tiền phạt, bạn cần trở lại quầy thủ thư cùng với hóa đơn đã đóng tiền phạt để nhân viên thư viện hoàn tất việc thanh toán các khoản phạt trong tài khoản của bạn.

Đóng góp vật liệu để giảm tiền phạt

Bạn có thể chọn hình thức đóng góp vật liệu để giảm tiền phạt. Để biết thêm chi tiết xin hãy vào trang Đóng Góp Vật Liệu để giảm Tiền Phạt.

Khiếu Nại về Tiền Phạt

Xin vui lòng điền và gửi mẫu phiếu Câu hỏi về Tài Khoản Thư Viện để khiếu nại về khoản tiền bị phạt. Tiền phạt có thể giảm xuống mức thấp nhất hoặc được xoá hết tùy theo từng trường hợp đặc biệt. Đơn khiếu nại về tiền bị phạt chỉ có hiệu lực trong thời gian là 60 ngày tính từ ngày bị phạt. Bạn có thể nhận được câu trả lời từ thư viện trong thời gian là ba ngày tính theo ngày và giờ hành chánh.