Quy Định về Thời Gian Mượn và Phạt (Loan Periods and Fines)

Quy Định về Thời Gian Mượn và Phạt (Loan Periods and Fines)

Tài liệu Số ngày mượn Số lượng Được gia hạn và không được gia hạn Tiền phạt khi mượn quá thời hạn quy định
Trò chơi cờ bàn 7 ngày Không giới hạn Không được Không
Sách in Sách nghe Tạp chí Đĩa nhạc Đĩa phim Đĩa phim thời sự 6 tuần 50 Được gia hạn lên đến 12 tuần Không
Máy tính (đơn giản) 1 tuần 1 món Không được $0.25 một ngày
Máy tính (đồ thị) 1 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Máy chụp ảnh điện tử 1 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Máy quay phim điện tử 1 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Máy thu âm điện tử một khóa học 1 món Không được $10 một ngày
Dây đeo tay để nghe 1 tuần 1 món Không được $0.25 một ngày
Máy vi tính xách tay 4 giờ 1 món Không được $10 một ngày
Máy vi tính xách tay 5 ngày 1 món Không được $10 một ngày
Cáp sạc điện thoại 4 giờ Không giới hạn Không được $0.25 một giờ
Báo chí Không cho mượn, chỉ được sử dụng hoặc đọc trong thư viện n/a n/a không
Máy chiếu ảnh 1 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Sách Giáo Khoa Tùy theo loại không Không được $0.25 một giờ
Sản phẩm của Summit 6 tuần hoặc 6 ngày (mượn ngắn hạn) 50 món Không được Hư hỏng hoặc đánh mất: $90 bồi thường.
Sản phẩm của Interlibrary Loan 3 tuần hoặc 6 ngày (mượn ngắn hạn) 50 món Được phép gia hạn Hư hỏng hoặc đánh mất: món hàng sẽ được định giá bởi thư viện chủ cộng thêm $15 tiền phí cho thủ tục.