Skip to content
Quy Định về Thời Gian Mượn và Phạt (Loan Periods and Fines)

Quy Định về Thời Gian Mượn và Phạt (Loan Periods and Fines)

Tài liệu Số ngày mượn Số lượng Được gia hạn và không được gia hạn Tiền phạt khi mượn quá thời hạn quy định
Trò chơi trên bàn cờ 6 tuần Không có 1 gia hạn Không có
Sách in Sách nghe Tạp chí Đĩa nhạc Đĩa phim Đĩa phim thời sự 6 tuần 50 Được gia hạn lên đến 12 tuần Không
Máy tính (đơn giản) 3 tuần 1 món Không được $0.25 một ngày
Máy tính (đồ thị) 3 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Máy tính xách tay hp chromebook mượn đến cuối khóa học 1 món Không được $10 một ngày
Máy chụp ảnh điện tử 1 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Máy quay phim điện tử 3 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Máy thu âm điện tử 3 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Dây đeo tay để nghe 1 tuần 1 món Không được $0.25 một ngày
Máy vi tính xách tay 3 tuần 1 món Không được $10 một ngày
Cáp sạc điện thoại 4 giờ Không giới hạn Không được $0.25 một giờ
Báo chí Không cho mượn, chỉ được sử dụng hoặc đọc trong thư viện n/a n/a không
Sách Giáo Khoa Tùy theo loại không Không được $0.25 một giờ
Sản phẩm của Summit 12 tuần 50 món 1 gia hạn Tài liệu bị mất hoặc hư hỏng: $90 phí thay thế.
Sản phẩm của Interlibrary Loan 16 tuần 50 món Không gia hạn Vật liệu bị mất hoặc hư hỏng: $90 phí thay thế