Skip to content
Tại sao Tôi Không Đăng Nhập Được vào Tài Khoản? (Why Can’t I Log In?)

Tại sao Tôi Không Đăng Nhập Được vào Tài Khoản? (Why Can’t I Log In?)

Phần ghi chú bên dưới sẽ giải thích rõ những yếu tố trở ngại bạn có thể gặp khi truy cập vào tài khoản thư viện hoặc tìm kiếm bài viết và dữ liệu từ nguồn tài nguyên của thư viện trường PCC. Nếu trang phản hồi không liệt kê rõ ràng nguyên nhân bạn không truy cập được vào hệ thống thư viện, xin vui lòng điền và gửi ngay mẫu phiếu Library Authentication Problems Report để được giúp đỡ.

Tên Đăng Nhập và Mật Mã không tìm được

Một số lỗi thường gặp khi đăng nhập vào hệ thống mạng của trường PCC:

  • Bạn đọc đăng nhập tên tài khoản hoặc mật mã tài khoản không chính xác. Xin tắt phím Cap Lock. Nếu bạn xử dụng điện thoại thông minh hoặc máy vi tính bảng, xin hãy kiểm tra kỹ máy của bạn chạy chữ thường hay chữ hoa, hoặc bạn gõ sai chữ.
  • Bạn đọc  đã thay đổi mật mã trong ngày hôm nay. Thay đổi tài khoản có hiệu lực trong hệ thống trường PCC xảy ra mỗi ngày vaò lúc 7 giờ sáng. Nếu bạn đã thay đổi mật mã trong tài khoản của bạn trong My PCC, xin vui lòng chờ và truy cập lại vào ngày hôm sau.
  • Bạn đọc chưa đăng ký lớp cho khóa học. Nếu bạn là tân sinh viên, bạn sẽ nhận được mật khẩu tạm thời để bạn có thể truy cập vào hệ thống và tìm kiếm dữ liệu của thư viện trường PCC sau khi bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký lớp.
  • Bạn đọc là tân sinh viên hoặc là nhân viên mới. Nếu bạn vừa mới đăng ký lớp hoặc ngày đầu tiên làm việc, xin vui lòng chờ và truy cập lại vào ngày hôm saụ
  • Tài Khoản đăng ký bị lỗi. Nếu tài khoản mạng không phân biệt hoặc chỉ định được bạn thuộc về nhóm nào: sinh viên, nhân viện hoặc giảng viên thì mọi thông tin về bạn sẽ không xát nhập được vào hệ thống đăng nhập của trường PCC. Nếu bạn không xác định và chuẩn đoán được nguyên nhân bị lỗi trong tài khoản của bạn, xin vui lòng điền và gửi mẫu phiếu Library Authentication Problem Report để được giúp đỡ.

Tài Khoản Đăng Ký Hết Hạn

Chỉ có sinh viên và nhân viên đang học hoặc đang làm việc cho trường PCC mới có thể đăng nhập vào hệ thống tài liệu thư viện ngoài phạm vi của trường PCC.

Nếu bạn là sinh viên không học trong khoá hiện tại, thì hệ thống của thư viện trường PCC sẽ lưu trữ hồ sơ và tin tức của bạn để thuận lợi trong việc đăng ký cho khoá học sau. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể đến và sử dụng máy vi tính bàng trực thuộc một trong bốn thư viện chính của trường PCC để truy cập vào bài viết hoặc dữ liệu.

Nếu bạn là sinh viên cũ hoặc nhân viên đã nghỉ việc, bạn có thể đăng ký thẻ thư viện dành cho thành viên cộng đồng để được tiếp tục mượn sản phẩm của thư viện

Nếu tài khoản của bạn vẫn còn bị lỗi hoặc không đặng nhập được, xin vui lòng điền và gửi mẫu phiếu Library Authentication Problems Report để được giúp đỡ.

Tài khoản không tìm được trong hệ thống

Mã số thẻ ID của bạn không trùng khớp với mã số hồ sơ lưu trữ trong hệ thống thư viện.

Nếu bạn là tân sinh viên hoặc vừa hoàn tất thủ tục đăng ký lớp trong ngày hôm nay, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào tài nguyên của thư viện vào buổi sáng của ngày kế tiếp. Xin vui lòng truy cập lại vào ngày hôm sau.

Nếu bạn là sinh viên cũ hoặc nhân viên đã nghỉ việc, bạn có thể đăng ký thẻ thư viện dành cho thành viên cộng đồng để được tiếp tục mượn sản phẩm của thư viện.

Nếu tài khoản của bạn vẫn còn bị lỗi hoặc không đăng nhập được, xin vui lòng điền và gửi mẫu phiếu Library Authentication Problems Report để được giúp đỡ.

Mạng lưới internet không kết nối được

Mạng lưới internet của trường PCC bị trục trặt về mặt kỹ thuật. Xin vui lòng đặng nhập lại trong thời gian gần nhất.

Hệ Thống mạng bị hỏng

Hệ thống mạng của thư viện hiện đang bị hỏng. Xin vui lòng đặng nhập lại trong thời gian gần nhất.

Mạng lưới kết nối bị hỏng

Mạng kết nối đến hộp dự trữ tài nguyên của thư viện bị lỗi nếu trang tải của bạn ngừng tại các trang mạng sau đây:

  • Trang chính của trường PCC
  • Tìm không thấy trang mạng của trường PCC
  • Màng hình trắng với dòng tin nhắn “chấp nhận {URL} sử dụng làm một điểm bắt đầu URL, ”
  • Một trang đăng nhập lạ không giống trang đăng nhập của trường PCC.

Các bài báo và cơ sở dữ liệu chứa các hướng dẫn để tạo liên kết đến các tài nguyên thư viện sẽ hoạt động trong và ngoài khuôn viên trường.